CEN – Nabídka pronájmu symetrické ethernetové kapacity sítě CETIN

Proč využít nabídku pronájmu symetrické ethernetové kapacity sítě CETIN?

V České Republice disponuje CETIN nejširší dostupností ethernetových služeb. Nabídka obsahuje nejvíce ekonomickou variantu dostupných ethernetových služeb vhodných pro každého Poskytovatele.

Hlavní výhody nabídky CEN

 • Dostupnost Ethernetu a pokrytí v celé České republice
 • Přenosové rychlosti připojení koncového odběratele od 512 kbps do 300 Mbps
 • Cenově výhodné řešení
 • Flexibilita
 • Geografická flexibilita v umísťování koncových lokalit i centrály
 • Koncové rozhraní s jednoduchou a levnou implementací do lokální sítě
 • Bez dalších investic na propojení mezi WAN a LAN
 • Nepřetržitý dohled nad službou, Helpdesk 24/7
 • Řada doplňkových služeb

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou nabídkou CEN včetně veškerých technických a cenových parametrů. Stane se tak vaším průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit i pro vlastní start spolupráce.

 

Akční nabídka

Od 1. 5. 2018 do 31.10. 2018 platí pro službu Carrier Ethernet Network ve variantě IP REN speciální nabídka START 2/18. Detailní podmínky akce naleznete v zabezpečené zóně. Případně kontaktujte svého obchodního zástupce nebo zašlete zprávu na adresu sales@cetin.cz.


Přístup do zabezpečené zóny obdržíte rovněž od svého obchodního zástupce.

CEN - Carrier Ethernet Network

Služba umožňuje zákazníkům, kteří chtějí přebírat jednotlivé pronajaté ethernetové kapacity v jednom centrálním místě, tj. v režimu bod-multibod, získat ji za výhodnou cenu. Služba nabízí rychlosti od 512 kbps do 300 Mbps a jednotlivé kapacity jsou realizovány buď na stávající metalické  síti CETIN nebo na MW spojích v pásmech 10, 17 nebo 24 GHz. Nabídka služeb CEN je určena pro malé i velké poskytovatele telekomunikačních služeb koncovým odběratelům a je koncipována jako velkoobchodní end-to-end řešení.

Nabídka CEN se skládá z několika bloků, jež dohromady tvoří pro poskytovatele skutečně flexibilní prostředí pro vytvoření konkurenční služby. Zjednodušeně je nabídka složena z ceny přístupové linky CEN (realizované na metalické nebo mikrovlnné síti) a Centrálního rozhraní, jehož kapacitu si flexibilně řídí sám poskytovatel.

Služba je složena ze dvou částí. První je vždy neagregovaná přístupová linka, která transportuje data z koncové lokality přes síť CETIN až k Centrálnímu NNI CEN rozhraní. Přístupová linka je dle využité technologie zakončena buď xDSL modemem nebo v případě využití MW spoje PoE injektorem. Obě zakončení mají jako předávací rozhraní ethernetový port 100/1000 Base.  Parametry přístupové linky jsou zajištěny bez ohledu na fyzickou vrstvu využitou pro její realizaci. Technické řešení přístupové části volí CETIN dle konkrétní situace tak, aby vždy mohl zaručit garantovanou úroveň kvality služeb.  Druhou částí služby je Centrální NNI CEN rozhraní, které propojuje síť CETIN a Operátora. Na tomto rozhraní si operátor sám řídí agregaci dle kapacity rozhraní a součtu kapacit jednotlivě nakoupených přístupových okruhů.

 

 

Varianty služby

Přehled rychlostních variant služby:

Přístupová linka CEN Primárně realizováno na  

CEN centrála nnnnnnnnnnnnnnnn   kk        

512 kbit/s metalická xDSL síť   100 Mbit/s       1000 Mbit/s    
1024 kbit/s metalická xDSL síť
2048 kbit/s metalická xDSL síť
4 Mbit/s metalická xDSL síť
6 Mbit/s metalická xDSL síť
8 Mbit/s metalická xDSL síť
10 Mbit/s metalická xDSL síť
12 Mbit/s metalická xDSL síť
14 Mbit/s metalická xDSL síť
16 Mbit/s metalická xDSL síť
18 Mbit/s metalická xDSL síť
20 Mbit/s metalická xDSL síť
30 Mbit/s MW síť (10, 17, 24 GHz)
50 Mbit/s MW síť (10, 17, 24 GHz)
100 Mbit/s MW síť (10, 17, 24 GHz)
150 Mbit/s MW síť (10, 17, 24 GHz)
300 Mbit/s MW síť (10, 17, 24 GHz)

Ostatní garantované parametry služby

 • Bez investic do vlastní infrastruktury sítě
 • Stejná cena Ethernetu pro celou ČR
 • Bez investic do podpůrných systémů (správa sítě, wholesale billing)
 • S nebo bez závazku na dobu užívání
 • Přístup k nejrozsáhlejší síti v ČR
 • Podpora různých síťových technologií
 • Nejrozsáhlejší síť techniků pro zajištění instalací po celé ČR
 • Nejhustší síť POPů pro předávání internetové konektivity a přenosových kapacit Ethernetu
 • Flexibilita při vytváření produktů pro koncové zákazníky
 • Příplatkové koncové zařízení MTU 1564

SLA

SLA – Zvýšená servisní podpora

Předmětem SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. garantované parametry měsíční dostupnosti a maximální délky poruchy služby. Je definovaný způsob komunikace při provozních problémech u služeb typu Carrier poskytovaných na základě Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací typu Carrier.

Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost (v %)

Max. délka  poruchy (hod.)

Odezva po ohlášení poruchy (hod.)

SLA 99.0

99,0

12

1

SLA 99.5

99,5

8

1

SLA 99.7

99,7

6

1

SLA 99.9

99,9

4

1

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

 

Služba SLA 99 SLA 99,5 SLA 99,7 SLA 99,9 SLA 99,99
CEN IP REN 0 0% 25% X X X
CEN IP REN V (2) 0% 10% X X X

RTS Scan

Online Check umožňuje rychlý a jednoduchý způsob zjištění dostupnosti datové služby v síti CETIN, například pro okamžitou identifikaci poptávky koncového zákazníka poskytovatele. Použití nástroje lze rovněž automatizovat prostřednictvím B2B system interface napojeného na informační systém poskytovatele.

Více informací o službě najdete zde

Pokud si přejete nezávazně ověřit dostupnost služby CEN, využijte,  prosím,  následující odkaz.

Popis služby

NÁVRH SMLOUVY

Pro návrh smlouvy kontaktujte obchodního zástupce CETIN

Máte zájem o nabídku služby?

Kontaktujte našeho specialistu a domluvte si nezávaznou schůzku.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Kontaktní formulář na obchodní oddělení

Jak mohu zrealizovat objednávku?

CETIN nabízí zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům.

Pro přístup prosím kontaktujte obchodního zástupce CETIN.