RADO – Referenční nabídka přístupu ke koncovým úsekům datových okruhů

Proč využít nabídku přístupu ke koncovým úsekům RADO?

Nabídka špičkových telekomunikačních služeb pokrývající celé území České republiky.

Hlavní výhody nabídky přístupu ke koncovým úsekům RADO

 • Vybudování infrastruktury poskytovatele bez vlastních investic
 • Pokrytí celé České republiky
 • Flexibilita nastavení služeb
 • Nepřetržitý dohled 24/7

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou referenční nabídkou RADO včetně veškerých technických a cenových parametrů a stane se tak vaším důvěrným průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit a pro vlastní start spolupráce.

RADO – Reference Access Data Offer

RADO je referenční nabídka přístupu ke koncovým úsekům, která je určena pro poskytovatele telekomunikačních datových služeb koncovým odběratelům. Těmi jsou především střední a velké organizace. RADO umožňuje odběratelům dodávku datových služeb v rychlostech od 64kbps po 300Mbps. Nabídka služeb RADO je koncipována jako velkoobchodní end-to-end řešení.

Nabídka RADO se skládá z několika bloků, jež dohromady pro telekomunikační poskytovatele tvoří skutečně flexibilní prostředí pro vytváření produktů vlastním odběratelům služeb.

Nabídka je složena z:

 • přístupového okruhu připojujícího zákazníka poskytovatele prostřednictvím metalického, optického nebo bezdrátového přístupového okruhu do sjednané kolokace poskytovatele v krajském městě
 • služby Simple Interface, jež zahrnují i tranzitní kapacitu v rámci zvoleného kraje

V neposlední řadě jsou součástí RADO i doplňkové služby popsané níže.

Služba nabízí ke každému primárnímu okruhu možnost vybudovat a provozovat záložní (sekundární) okruh za cenově zvýhodněných podmínek.

Další výhody RADO pro poskytovatele

 • Vybudování infrastruktury poskytovatele bez vlastních investic
  • Absence investic do vlastní sítě
  • Flexibilní model „pay as you grow“ pro partnery všech velikostí
  • Záložní přístupový okruh za cenově zvýhodněných podmínek
 • Pokrytí celé České republiky
  • Přístup k nejrozsáhlejší síti koncových bodů v ČR
  • Širší podpora síťových technologií (TDM, Ethernet)
  • Online ověření dostupnosti služeb na zadané adrese
 • Flexibilita nastavení služeb
  • Pružnost / Vstřícnost při vytváření produktů pro koncové zákazníky
  • Možnost expresního zřízení služby
  • Varianty poskytovaných SLA
  • Možnost využití různých druhů technologií – optika, metalika, radio

Carrier TDM Access (CTA)

Služba poskytuje přenosovou kapacitu mezi koncovým bodem sítě CETIN a předávacím bodem od rychlosti 64kbit/s až do rychlosti 34 Mbps. Služba je vždy synchronní.

Druhým cenovým prvkem služby je proces Simple Interface CTA, který zahrnuje tranzit v rámci kraje a předávací rozhraní mezi sítí CETIN a poskytovatelem v podobě strukturovaného přístupu o kapacitě 155 Mbps (STM-1).

Přehled rychlostních variant:

 

Rychlost CTA

Synchronní

64 kbps

128 kbps

256 kbps

512 kbps

768 kbps

1024 kbps

2048 kbps

n x 2048 kbps

34 Mbps

 

Simple Interface CTA a Tranzit

 • Služba se objednává jako násobek STM-1, n x tj. 155Mbps
 • Služba je účtována podle počtu poskytnutých STM-1 v součtu za celou republiku

Carrier Ethernet Access (CEA)

Služba poskytuje přenosovou kapacitu mezi koncovým bodem sítě CETIN a předávacím bodem od asymetrické rychlosti 512/128 kbps až do symetrické rychlosti 300 Mbps.

Služba CEA má několik variant. Od základní služby bez výběru přístupové technologie, přes službu definovanou mikrovlným spojem v nekoordinovaných pásmech, až po garantované technologické řešení reprezentované variantou CEA Speci. 

Druhým cenovým prvkem služby je proces Simple Interface CEA, který zahrnuje tranzit v rámci kraje a předávací rozhraní mezi sítí CETIN a poskytovatelem v podobě 1 Gbps nebo 10 Gbps. Datová připojení mezi koncovým bodem v prostorech odběratele poskytovatele a předávacím bodem jsou v předávacím bodě ukončena jako jednotlivé VLAN dle specifikace IEEE 802.1q.

Přehled rychlostních variant:

Rychlost CEA

Asynchronní

Synchronní

512/128 kbps

2 Mbps

2048/256 kbps

4 Mbps

4096/512 kbps

6 Mbps

16/1 Mbps

8 Mbps

24/2 Mbps

10 Mbps

40/4 Mbps

12 Mbps

 

14 Mbps

 

16 Mbps

 

18 Mbps

 

20 Mbps

 

30 Mbps

 

40 Mbps

 

50 Mbps

 

100 Mbps

 

155 Mbps

 

300 Mbps

Simple Interface CEA a Tranzit

 • Služba se objednává s rychlostí 1Gbps nebo 10Gbps
 • Služba je účtována podle počtu poskytnutých služeb ekvivalentních primárních 10Gbps v součtu za celou republiku

Objednávkový systém a procesy

CETIN nabízí dva zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům:

 • B2B GW System Interface propojuje informační systémy poskytovatele se systémy CETIN
 • WEB Interface, který odbavuje menší počet požadavků bez nutné integrace informačních systémů

Obě varianty podporují objednávání služeb, jejich změny, zakládání tzv. trouble ticketů pro odstraňování závad ad.

B2B GW System Interface (SI)

 • Volání webové služby s definovaným XML obsahem. Technologie předpokládá odběr funkce strojovým rozhraním.
 • Komunikace probíhá mezi aplikací poskytovatele a aplikací CETIN.

WEB Interface (WI)

 • Standardní prostředí pomocí WEB GUI využívané zástupci poskytovatele.
 • Komunikace bude probíhat prostřednictvím uživatelských účtů s jednoznačným přiřazením oprávnění zabezpečeným certifikátem. Technologie je určená výhradně pro obsluhu zvoleným personálem na straně poskytovatele služby.

Podpora řízení kvality poskytovaných služeb

CETIN nabízí svým partnerům různé nástroje pro nepřetržité zvyšování kvality poskytovaných služeb a služby jejich dostupnosti a monitoringu:

 • SLA – rozdílné úrovně SLA pro služby umožňují vytvářet rozmanité koncové produkty.
 • Diagnostika poskytovaných služeb – formou seznamů služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě. Informace jsou dostupné v reálném čase.
 • Služba Kvalita

SLA

CETIN garantuje volitelnou službou SLA zaručenou měsíční dostupnost a rychlost odstranění poruchy služby. SLA je poskytováno ke službám přístupu ke koncovým úsekům, kde jsou definovány různé úrovně parametrů služby podle dostupnosti a limitu času rychlosti odstranění případné poruchy.  Úrovně parametrů SLA odpovídají různým technickým řešením, zejména v přístupovém vedení. Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost

Rychlost odstranění poruchy

Odezva po ohlášení poruchy

Délka přerušení z důvodu údržby a plánovaných prací

Jednotka

v %

hodiny

hodiny

hodiny/rok

SLA Basic

-

15

-

-

SLA 99.0

99

12

1

10

SLA 99.5

99,5

8

1

10

SLA 99.7

99,7

6

1

10

SLA 99.9

99,9

4

1

10

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

10

 

Diagnostika poskytovaných služeb

 • Poskytuje informace formou seznamu jednotlivých služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě.
 • Seznam obsahuje jednoznačnou identifikaci dotčených služeb.

Služba Kvalita

Služba definuje kvalitativní parametry a umožňuje poskytovatelům realizace v kratších lhůtách pro oblasti:

 • zřizování služeb
 • ověřování dostupnosti služeb

Návrh smlouvy RADO

Máte zájem o nabídku služby?

Kontaktujte našeho specialistu a domluvte si nezávaznou schůzku.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Kontaktní formulář na obchodní oddělení

Jak mohu zrealizovat objednávku?

CETIN nabízí zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům.

Pro přístup prosím kontaktujte obchodního zástupce CETIN.