Tiskové centrum

Zpět

CETIN členem projektu FENIX

V souvislosti s cílem předcházet a eliminovat síťové útoky se CETIN připojil k projektu FENIX. Ten vznikl na půdě českého peeringového uzlu, sdružení NIX.CZ, v roce 2013 jako reakce na intenzivní DoS útoky, kterým tehdy čelila významná česká média, banky nebo operátoři. Smyslem projektu je umožnit v případě DoS útoku dostupnost internetových služeb v rámci subjektů zapojených do této aktivity.

Připojení se k projektu FENIX je logickým pokračování snahy posilovat oblast síťové kybernetické bezpečnosti a spolupracovat na udržení jejích vysokých standardů v naší síti, která je kritickou infrastrukturou“ říká manažer Bezpečnosti a IMS společnosti CETIN, Radek Živný. „V březnu tohoto roku jsme se připojili ke Službě "Trusted Introducer" (TI). Službu TI zřídila evropská komunita CERT/CSIRT týmů v roce 2000 za účelem řešení společných potřeb a budování infrastruktury, která by poskytovala důležitou podporu všem bezpečnostním týmům, zaměřeným na řešení a řízení bezpečnostních incidentů.

Jsme rádi, že se stal CETIN, jako jeden z nejvýznamnějších hráčů českého telekomunikačního trhu, dalším členem projektu FENIX,“ doplňuje technický ředitel sdružení NIX.CZ, Adam Golecký. „Doufáme, že tato spolupráce posílí budování best practice v oblasti bezpečnosti na celém českém trhu,“ dodává.

Projekt FENIX řídí sami jeho členové. Ti jsou nezávislí na sdružení NIX.CZ a mají naprostou autonomii v tom, jak se rozhodují. Projekt je určen společnostem, které poskytují připojení významným službám a potřebují zabezpečit jejich provoz i v těch nejkritičtějších situacích. Jedná se o souhrn organizačních a technických pravidel, která společně vedou k posílení síťové bezpečnosti. Cílem projektu je vytipovávat zásadní témata kyberbezpečnosti a nastavovat bezpečnostní standardy pro zbytek trhu.

Kontakt

Tereza Gáliková
Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

Tel: +420238465031
E-mail: tereza.galikova@cetin.cz

DoS (Denial of service)

Typ útoku na internetové služby nebo stránky, jehož cílem je cílovou službu znefunkčnit a znepřístupnit ostatním uživatelům. K tomu může dojít přehlcením požadavky či využitím nějaké chyby, která sice útočníkovi neumožní službu ovládnout, ale umožní ji rozbít. Podtypem útoku DoS je tzv. distributed denial of service (DDoS), při kterém je pro přehlcení cílové služby požadavky využito velké množství rozptýlených počítačů.

O společnosti NIX.CZ

NIX.CZ, z.s.p.o. (zájmové sdružení právnických osob) je společnost sdružující české i zahraniční poskytovatele internetových služeb za účelem vzájemného propojení jejich sítí. V současné době je sdružení největším neutrálním IXP (Internet Exchange Point) v České republice a řadí se mezi deset největších IXP v Evropě. Důsledné plánování, důmyslné technické řešení a technická podpora 24/7/365 zajišťují bezporuchový chod uzlu. Již od roku 2003 sdružení podporuje peering také pomocí protokolu IPv6.

 

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

CETIN vlastní a provozuje největší síť elektronických komunikací na území České republiky. Telekomunikační sítí pokrývá 99,6 % populace, a to prostřednictvím fixních technologií a mixem mobilních technologií. CETIN také zajišťuje mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Nabízí komplexní mezinárodní hlasové a datové služby pro více než 200 zákazníků po celém světě. CETIN je nezávislým velkoobchodním operátorem. Hlavními odběrateli jeho služeb jsou telekomunikační operátoři a poskytovatelé internetového připojení (ISP).

 

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, maloobchodní služby, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva ve výši 24,2 miliardy eur (k 30. 6. 2016).