Žádost o vyjadřování

0. Informace k vyplnění 1. Identifikační údaje 2. Důvod žádosti o vyjádření 3. Zájmové území 4. Forma a způsob doručení 5. Rekapitulace a odeslání

Informace o výlukách

V současné době neprobíhají žádné výluky

Vážený žadateli,

Na následujících stránkách budete moci zadat Vaši žádost o Vyjádření o existenci SEK. vytváření žádosti je rozděleno na 5 stran. Názvy jednotlivých stran vidíte vždy v záhlaví každé z nich. Aktuální strana je vždy zvýrazněna. Pro posun mezi jednotlivými stranami používejte výhradně tlačítka "Další strana" nebo "Předchozí strana". Zásadně nepoužívejte tlačítka internetového prohlížeče "Zpět" a "Vpřed".

Pro následné a rychlé založení žádosti mějte připraveny následující informace:

  • identifikační údaje žadatele (případné identifikační údaje stavebníka)
  • důvod vydání žádosti - u staveb stanovuje stavební úřad (např. Projektová příprava a Zjištění sítí na nemovistosti nelze použít pro schvalovací proces stavby)
  • přílohy žádosti - některé důvody žádosti vyžadují přiložení odpovídajících situačních plánů (na tuto skutečnost budete upozorněni při výběru důvodu žádosti)

Pokud si nebudete v průběhu zadávání žádosti jisti jak máte postupovat, klikněte na slovo "Nápověda" (vždy vpravo nahoře), kde se dozvíte vše potřebné k aktuálně vyplňované straně. Další možnou pomocí při vyplňování je kontextová nápověda k některým polím. Ke každému poli, které má podtrženo svůj název, je možné kliknutím vyvolat text nápovědy.

Při vyznačení Vašeho zájmového území (na straně 3) mějte na paměti, že naše vyjádření se vztahuje k takto vymezenému území. Zájmové území prosím vyznačte tak, aby co nejlépe vystihovalo skutečné území Vašeho zájmu.